Údaje o zákaznících a ochrana osobních údajů

K potvrzení, dokončení a doručení vaší objednávky potřebujeme vaše kontaktní údaje, které jsou označeny červenou hvězdičkou (jméno, příjmení, adresa, město, PSČ, e-mailová adresa a telefonní číslo).
Údaje, které od vás obdržíme, používáme pouze pro účely vaší objednávky. Vaše údaje předáváme společnostem odpovědným za doručení (jméno, adresa, telefonní číslo pro domluvení doby doručení) a bance pro účely platby. Vaše údaje nepředáváme nikomu jinému.
Poskytovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje uživatele budou vždy v bezpečí. Poskytovatel bude osobní údaje používat výhradně za účelem vyřízení objednávky (zasílání informací, nabídek, faktur) a další nezbytné komunikace.
V žádném případě nebudou údaje uživatele předány neoprávněným osobám. Uživatel odpovídá za ochranu svých osobních údajů zajištěním bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla.
Osobní údaje budou šifrovány a přenášeny prostřednictvím internetu. Naše webové stránky a další systémy jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně a šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. I přes pravidelné kontroly není možné vaše údaje zcela ochránit.
Máte právo na bezplatné informace o svých údajích a v případě potřeby na jejich vymazání. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vymazání, zpracování nebo používání vašich údajů, obraťte se na adresu info@gfnutrition.online nebo nám zašlete žádost poštou.
Newsletter: Po přihlášení k odběru našeho Newsletteru bude vaše jméno a e-mailová adresa s vaším souhlasem používána pro reklamní účely, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Po přihlášení k odběru newsletteru Vám newsletter chodí automaticky, ale můžete se kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na adresu info@gfnutrition.online.
Ochrana dětí
Reklamní sdělení budou jasně viditelná (přiměřená věku) a zřetelně oddělená od her a soutěží. Veškerá sdělení zaměřená na děti budou přiměřená jejich věku a nebudou zneužívat důvěřivosti, nedostatku zkušeností nebo smyslu pro loajalitu dětí.
Poskytovatel nebude přijímat objednávky od osoby, o které ví, nebo má podezření, že je dítětem, bez výslovného souhlasu rodičů nebo opatrovníků dítěte.
Poskytovatel nepřijímá žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků. Poskytovatel rovněž nesmí sdělovat třetím osobám žádné informace získané od dětí, s výjimkou rodičů nebo opatrovníků.
Poskytovatel nesmí nabízet bezplatný přístup k produktům nebo službám, které jsou pro děti škodlivé.
Je zcela na vašem rozhodnutí, zda webovým stránkám povolíte či nepovolíte používání souborů cookie, ale je třeba poznamenat, že webové stránky budou optimálně fungovat pouze tehdy, pokud jsou soubory cookie povoleny ve vašem prohlížeči nebo na našich webových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údaj

Společnost DR SCHÄR AG/S.p.A., vystupuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ve vztahu k zpracování osobních údajů jako správce (dále jen „Správce“). Správce považuje ochranu osobních údajů za jeden z hlavních cílů své činnosti. Proto Vás žádáme, abyste si před sdělením jakéhokoli osobního údaje Správci pozorně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), protože obsahují důležité informace o ochraně osobních údajů a o bezpečnostních opatřeních přijatých k zajištění jejich ochrany v souladu s platnou právní úpravou.

Dále o těchto Zásadách platí, že:

se týkají těchto webových stránek a všech stránek, které nabízejí produkty a služby společnosti Dr. Schär AG/S.p.A. (dále jen „Webové stránky“) a které spravuje Správce;

jsou nedílnou součástí Webových stránek i nabízených služeb;

jsou splněním informační povinnosti Správce vůči návštěvníkům Webových stránek ohledně zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR;

odpovídají Doporučení č. 2/2001, přijatému dne 17. května 2001 Pracovní skupinou „WP 29“, o určitých minimálních požadavcích pro shromažďování osobních údajů on-line v Evropské unii.

 ***

Správce Vás tímto informuje, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v souladu s principy zákonnosti, korektnosti, transparentnosti a ochrany Vašeho soukromí a práv. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a povinnostmi v něm uvedenými.

OBSAH

Následující obsah Vám usnadní nalezení informací týkajících se zpracování Vašich osobních údajů:

1. SPRÁVCE A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Údaje o prohlížení webových stránek

2.2 Dobrovolně poskytnuté údaje

2.3 Soubory cookie

2.4 Údaje týkající se nezletilých osob

3. OZNÁMENÍ PŘI PRVNÍM NAVŠTÍVENÍ WEBU

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POVINNÉ A DOBROVOLNÉ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

5. ZPŮSOB A MÍSTO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

6. KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

8. ZMĚNY ZÁSAD

9. KONTAKTNÍ INFORMACE


1. SPRÁVCE A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souvislosti s prohlížením Webových stránek mohou být zpracovávány údaje fyzických osob, u nichž je možné zjistit jejich totožnost.

Pro uplatnění výše uvedených práv, stanových právními předpisy, je nutné kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na dále uvedených adresách.

Informace o správci osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Dr. Schär SpA/AG se sídlem společnosti na adrese Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Itálie, Tel. 0473 / 293 300 E-mail privacy@schaer.com

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO), který je k dispozici přímo v sídle společnosti (Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Itálie, Tel. 0473 / 293 300) nebo na adrese dpo@drschaer.com.

Zpracované osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a externím spolupracovníkům Správce. Za externí spolupracovníky jsou považováni administrativní pracovníci, prodejci, právníci, účetní a správci informačních technologií, kteří pracují přímo pro Správce a jsou ustanoveni zpracovateli osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“) nebo jsou jejich zpracováním Správcem na základě jeho pokynů pověřeni v souladu s články 28 a 29 GDPR.


2. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1 Údaje o prohlížení webových stránek


Informační systémy a softwarové postupy užívané k provozu Webových stránek při běžném provozu zpracovávají osobní údaje obvyklé pri používání internetových komunikačních protokolů. Nejedná se o informace shromažďované za účelem identifikace subjektů, přesto k ní během jejich zpracování a v souvislosti s údaji drženými třetí stranou může dojít. Mezi tyto údaje patří IP adresy a domény počítačů využívané pro připojení se k Webovým stránkám, URI adresy jednotlivých zdrojů, čas odeslání požadavku, způsob odeslání požadavku, velikost souboru získaného jako odpověď, numerický kód znázorňující stav odpovědi dané serverem (úspěšný, chyba atd.) a jiné informace týkající se uživatelova operačního systému a prostředí počítače. Tyto údaje jsou používány za účelem získání anonymních statistických informací o používání Webových stránek a kontroly jejich správného fungování, aby bylo, vzhledem k architektuře používaných systémů, umožněno správné poskytování služeb a zajištění bezpečnosti před případnou kyber kriminalitou mířenou proti Webovým stránkám nebo třetím stranám. Tyto údaje jsou zpravidla po 7 dnech vymazány.


2.2 Dobrovolně poskytnuté údaje


Webové stránky nabízejí možnost dobrovolně poskytnout některé osobní údaje např. vyplněním kontaktního formuláře, vyžádáním si služby či informací, nepovinné a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na Webových stránkách apod.


2.3 Soubory cookie


Seznam souborů cookie

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba nebo přihlašovací údaje uživatele. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace. Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů:

Naprosto nezbytné soubory cookie

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

Naprosto nezbytné soubory cookie

Podskupina souborů cookie
Soubory cookie 
Používané soubory cookie
shop.schaer.comalpinDbPortalAuth, JSESSIONIDVlastní
schaer.comeupubconsent, OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Vlastní
staging-www.schaer.comschaer_detected_countryVlastní
begliuteno.schaer.comPHPSESSIDVlastní
bio.schaer.com_icl_visitor_lang_jsVlastní
onetrust.com __cfduidTřetí strana
www.schaer.comschaer_language, SSESS###########Třetí strana
cookielaw.org__cfduidTřetí strana


Soubory cookie pro zvýšení výkonu

Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Podskupina souborů cookie
Soubory cookie
  Používané soubory cookie
schaer.com_ga, _gclxxxx, _gat_UA-, _gat_UA-nnnnnnn-nn, _gid, _gat_UA-4356050-1, _gat, zte2095 Třetí strana
nr-data.netJSESSIONIDTřetí strana
pingdom.net __cfduidTřetí strana


Soubory cookie pro lepší funkčnost

S těmito soubory cookie je stránka výkonnější a osobnější. Můžeme je nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud soubory cookie nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou fungovat správně.

Podskupina souborů cookie
Soubory cookie
Používané soubory cookie
bio.schaer.com wpml_browser_redirect_testVlastní
schaer.com__zlcmid, __zlcstoreVlastní
widget-mediator.zopim.com AWSALBCORS, AWSALBTřetí strana
static.zdassets.com __zlcidTřetí strana
drschaer.zendesk.com __cfruid, _zendesk_authenticated, __cfduid, _zendesk_shared_session, _zendesk_sessionTřetí strana
p17.zdusercontent.com_zendesk_session, _zendesk_shared_session, _zendesk_authenticatedTřetí strana
zdusercontent.com__cfduid, __cfruidTřetí strana


Cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

Cílené soubory cookie

Podskupina souborů cookie
Soubory cookie
Používané soubory cookie
schaer.com_fbp, _gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVlastní
bezglutena-hr.schaer.comawxxxxVlastní
irxcm.com f829a4a2-ad63-461f-80cd-2ef6fb94946d_ocm_, 2eebc614-41cb-402b-9e99-4ba9c8dce756_ocm_, JSESSIONIDTřetí strana
grmtech.net__cfduidTřetí strana
adsrvr.org TDID, TDCPMTřetí strana
track.adform.netCTřetí strana

  

doubleclick.net
test_cookie, _fbp, IDE
Třetí strana
bs.serving-sys.comOT_7277, OT_1073743188 Třetí strana
yahoo.com B, A3Třetí strana
mookie1.comid, ov, mdataTřetí strana
www.facebook.comTřetí strana
adition.compm_counter_11636_331776, pm_spots_11636_331776Třetí strana
adform.net C, uid, cidTřetí strana
serving-sys.comOT2, eyeblaster, u2, ActivityInfo2Třetí strana
adfarm1.adition.comUserID1Třetí strana
facebook.comfrTřetí strana

  

Společnost Dr. Schär AG/S.p.A. zajistila oznámení příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů ohledně zpracování osobních údajů profilováním prováděným prostřednictvím Webových stránek.


2.4 Údaje týkající se nezletilých osob

V případě zpracovávání údajů týkajících se nezletilých bude souhlas vyžadován od jejich zákonného zástupce.


3. OZNÁMENÍ PŘI PRVNÍM NAVŠTÍVENÍ WEBU

Nařízení Úřadu ze dne 8. května 2014 vyžaduje v případě zpracování jiných než technických souborů cookie na webu, aby byl uživatel při první návštěvě webu informován prostřednictvím oznámení o zpracování cookie (tzv. krátká informace), které základním způsobem informuje o zpracování souborů cookie na webových stránkách, o možnostech jejich nastavení a odkazuje na úplné znění těchto Zásad.

Společnost Dr. Schär AG/S.p.A., jako správce, připravila výše uvedené oznámení a v této souvislosti zároveň začala užívat zvláštní soubor cookie, který ukládá volbu uživatele v oblasti správy souborů cookie po dobu 365 dnů; to znamená, že se uživateli zobrazí oznámení ohledně správy souborů cookie pouze jednou, a pokud by následně chtěl změnit provedené volby, bude tak moci učinit podle pokynů uvedených v sekci „Jak zobrazit a změnit soubory cookie pomocí webového prohlížeče“.


4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ; POVINNÉ A DOBROVOLNÉ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ


Údaje poskytnuté prostřednictvím Webových stránek budou Správcem zpracovány pro tyto účely:


a) účely související s poskytováním požadovaných služeb: přihlášení do Schär Clubu:

Pro tyto účely není ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR požadován souhlas se zpracováním osobních údajů, protože se jedná o údaje nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy jejíž stranou je subjekt údajů či pro plnění specifických požadavků před uzavřením takové smlouvy

Ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR vás nežádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k těmto účelům, neboť tyto údaje jsou nutné pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž stranou je zájemce anebo pro plnění specifických požadavků zájemce před uzavřením smlouvy.

b) účely výzkumu/statistické analýzy souhrnných nebo anonymních údajů, bez možnosti identifikace uživatele, zaměřené na zkoumání efektivity webové marketingové kampaně nebo na měření návštěvnosti a hodnocení použitelnosti a zájmu ze strany veřejnosti

Zpracování souhrnných a anonymních údajů není zpracováním osobních údajů, a proto na ně nařízení GDPR nedopadá.

c) účely týkající se plnění povinností vyplývajících ze zákona nebo z předpisů Evropské Unie

Poskytnutí údajů za výše uvedeným účelem je povinné a jejich případné neposkytnutí by Správci znemožnilo splnit povinnost, která pro něj vyplývá ze zákona, nařízení nebo z legislativy Evropské Unie.

V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR není souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem vyžadován.

d) účely obchodních sdělení

V souladu s rozhodnutím Úřadu „Směrnice v oblasti reklamní činnosti a proti spamu – 4. července 2013 [2542348]“ Vás tímto informujeme, že v případě udělení souhlasu Správci s přijímáním obchodních a jiných sdělení, včetně provádění výzkumu trhu, je Správce oprávněn Vás kontaktovat, v souladu s platnou právní úpravou, prostřednictvím listovní korespondence, telefonicky (tzv. tradiční způsoby) a dále prostřednictvím e-mailu, zasláním SMS, webovým oznámením a prostřednictvím sociálních sítí (tzv. automatizované způsoby).

Udělený souhlas pro tradiční a/ nebo automatizované způsoby může být kdykoliv odvolán pouhým neformálním oznámením Správci na privacy@schaer.com. Je možné odvolat souhlas pro všechny způsoby, pro některé nebo pouze pro jeden.

Poskytnutí údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné a vyžaduje Váš předchozí souhlas. Neposkytnutí souhlasu neovlivňuje možnost využívat požadované služby.

e) účely profilování (např. vytváření uživatelských profilů na základě uživatelských preferencí, zvyků a spotřebitelských voleb, a to s pomocí elektronických nástrojů).

Profilování může být prováděno pomocí souborů cookie nebo jiných online technologií sloužících k zaznamenávání preferencí a profilování (viz část 2.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů) a/ nebo spojováním osobních údajů shromážděných v souvislosti s poskytováním služeb s dalšími osobními údaji uživatele, jak je upraveno Doporučením o zpracování osobních údajů pro online profilování ze dne 19. března 2015.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné a vyžaduje předběžný a úplný souhlas, který může být udělen i zjednodušenými způsoby v souladu s nařízením Úřadu „Určení zjednodušených režimů pro informování a získávání souhlasu pro použití souborů cookie – ze dne 8. května 2014 a „Doporučením v oblasti zpracování osobních údajů pro online profilování“ (ignorování oznámení o zpracování cookie na webu při první návštěvě webové stránky). V případě neposkytnutí souhlasu nedochází k omezení poskytovaných služeb, Správce ale nebude schopen provádět profilování a zasílat uživateli sdělení na základě jeho preferencí.

Souhlas se zpracováním za účelem profilování může být kdykoliv odvolán neformálním oznámením Správci na privacy@schaer.com.


5. ZPŮSOB A MÍSTO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Správcem – nebo třetími subjekty, tzv. zpracovateli, kteří byli Správcem pečlivě zvoleni pro jejich spolehlivost a odbornost – a to pouze v rozsahu výše uvedených účelů. Zpracování je prováděno převážně automatizovanými prostředky, ale také v listinné podobě, po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny.

Za účelem prevence ztráty osobních údajů, jejich nezákonného nebo neoprávněného užití či přístupu k nim Správce přijal v souladu s ustanoveními článku 32 GDPR zvláštní bezpečností opatření.

Osobní údaje poskytované uživateli v souvislosti s využíváním webových služeb nabízených na Webových stránkách jsou zpracovávány zejména ve výše uvedeném sídle Správce. Datová centra Správce se nacházejí na území Itálie. Správce využívá také informační služby/datová centra KEY-TEC GmbH & Co. KG a webAlm GmbH za účelem zajištění zpracování osobních údajů popsaných výše, což má za následek, že Vaše osobní údaje budou umístěny také v sídlech těchto společností.

Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím formulářů dostupných na našich Webových stránkách budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyřešení Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat déle, a to pokud nám takovou povinnost ukládá právní předpis. Údaje shromážděné pomocí souborů cookie budou uchovávány po dobu stanovenou pro jednotlivé soubory cookie.


6. KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ


Osobní údaje mohou být sděleny třetím stranám, jejichž služby jsou nezbytné pro zajištění webových služeb.

Vaše běžné osobní údaje mohou být předány třetím subjektům jako jsou:

1. fyzické nebo právnické osoby, které Správci poskytují poradenské služby Správci, a jsou případně zpracovateli osobních údajů;

2. organizace nebo úřadům, jimž jsou tyto údaje poskytnuty povinně na základě ustanovení zákona nebo z rozhodnutí příslušných orgánů;

3. pověřeným subjektům anebo dalším subjektům, kterým Správcem svěřil výkon určité činnosti, který úzce souvisí s dosažením výše uvedených účelů (včetně technické údržby systémů), a kteří jsou případně zpracovateli osobních údajů;

4. obchodním partnerům, kteří zpracovávají osobní údaje pro přímé marketingové účely jako samostatní správci údajů v souladu se svým předmětem podnikání, ale pouze v případě, že jim k tomu subjekt údajů poskytl výslovný souhlas.

Správce neprovede zpracování údajů, pokud by to znamenalo jejich zveřejnění či rozšíření, ledaže nejprve získá souhlas subjektu údajů.

Údaje poskytnuté Správci nebudou předány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím se sídlem mimo Evropskou Unii.


7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


Subjekt údajů má právo požadovat v jakémkoliv okamžiku přístup ke svým osobním údajům, jejich změnu, doplnění či vymazání, právo zpracování omezit nebo namítat jejich zpracování, pokud je k tomu zákonný důvod, jakož i právo přenést své osobní údaje k jinému Správci.

Správce na žádost písemně odpoví do 30 dnů.

Je možné kdykoliv odvolat souhlas poskytnutý na této webové stránce, a to prostřednictvím jedné z e-mailových adres uvedených v oddíle Zásad nazvané „Správce a zpracovatelé osobních údajů“.

Rovněž je možné v případě podezření na neoprávněné zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, ať už u českého nebo italského.

Vaše požadavky musejí být zaslány elektronickou poštou na adresu: privacy@schaer.com.


8. ZMĚNY ZÁSAD


Správce může změnit nebo aktualizovat tyto Zásady, zcela nebo zčásti, i v důsledku změny legislativních ustanovení a nařízení, která upravují tuto oblast a chrání práva subjektů údajů. Tyto změny a aktualizace Zásad budou uživatelům oznámeny na domovské stránce Webové stránky, jakmile budou přijaty. Změna Zásad nabývá účinnosti dnem zveřejnění na Webových stránkách.

Žádáme Vás o pravidelné navštěvování této sekce, abyste se seznámili s nejnovější verzí těchto Zásad tak, abyste vždy věděli, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je užíváme.


9. KONTAKTNÍ INFORMACE


Pokud si přejete obdržet jakoukoli informaci o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí Správce, můžete se na naši společnost (tj. Správce) obrátit písemně prostřednictvím poštovního doručovatele, faxem nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@schaer.com.

Upozornění na rizika

V souladu s pokynem italského Úřadu pro ochranu údajů (Garante per la protezione dei dati personali) ze dne 25. ledna 2012, je společnost Dr. Schär AG / S.p.A., jakožto Správce Webových stránek, povinna upozornit jejich uživatele, že:

  • při používání Webových stránek by měli pečlivě zvážit, zda poskytnou své osobní údaje (včetně e-mailové adresy), které mohou přímo nebo nepřímo vést k odhalení jejich totožnosti;
  • by měli posoudit, zda poskytnou fotografie a videa umožňující identifikaci osob či míst nebo k jejichž identifikovatelnosti mohou přispět;
  • při používání Webových stránek by měli věnovat zvýšenou pozornost možnosti poskytnutí osobních údajů, které mohou nepřímo odkrýt totožnost třetích osob (např. osob, které trpí stejnou nemocí jako autor příspěvku, mají stejnou zkušenost nebo podstoupily obdobou léčbu);
  • cokoliv, co na Webových stránkách napíší do fóra, se může objevit ve vyhledávačích (Google, Yahoo atd.). Pro úplnost uvádíme, že tyto informace mohou dále zobrazit pouze ostatní zaregistrovaní uživatelé.

Tyto Zásady jsou přeloženy z italského jazyka, v případě rozporu mezi českým a italským zněním se uplatní italská verze.